Ansök till oss

Antagning & kö

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Antagning

Antagningen sker efter ködatum. Dock gäller för våra minsta att du kan ansöka om plats till vår skola först 10 januari, året efter ditt barns födelseår. Exempelvis barn födda år 2020, får ställa sig i kö tidigast den 10 januari 2021. Detta för att få ett mer rättvist intag.

Syskonförtur kommer att tillämpas. Om du har frågor om Sidsjö Fristående Grundskolas intag eller din placering i kön, är du givetvis välkommen att kontakta oss.

info@sfg.se

Kösystem
Vårt kösystem bygger på att den som först lämnat in ansökan hamnar först i kön. Det är alltså datum då ansökan kommit in till oss som gäller. Undantag från denna princip görs endast vid syskonförtur, dvs att syskon till barn som redan går på skolan går före i kön.
Vi tar i första hand in elever till förskoleklass. Intagning till övriga årskurser sker endast i mån av plats.
Bekräftelse med preliminär köplacering skickas via mejl till den mejladress som angivits i ansökan.

Ansökan gäller i första hand det läsår som angivits i ansökan. Kontakta oss om du vill att vi flyttar ansökan till annat läsår, alternativt gör ansökningar till flera läsår.

Fyll i ansökan nedan.

Ansökan

© Copyright Sidsjö Fristående Grundskola