Elevhälsa

Skolhälsovården

Skolläkare: Karl Kappinen

Skolsköterska: Grethe T. Spjut
Tel.060-149591
Mejl: grethe.spjut@sfg.se

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
Skolhälsovården är främst förebyggande men omfattar även hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser.

Basprogrammets innehåll:
Hälsobesök med allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling i förskoleklass, åk 4 och åk 7.

Hörselkontroll i förskoleklass.

Längd, vikt- och synkontroll, åk 2.

Erbjudande om vaccination mot Mässling-Påssjuka-Röda hund i åk 2.
Erbjudande till flickor om vaccinering mot HPV (livmoderhalscancer) i åk 5.
Erbjudande om vaccination mot Difteri-Stelkramp-Kikhosta i åk 8.


Nötförbud
Inom barn och utbildningsförvaltningen finns ett generellt förbud mot alla typer av nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön i skolans mat. Motivet till detta beslut är att på alla sätt undvika olyckstillbud med risk för allergiska reaktioner för eleverna.

© Copyright Sidsjö Fristående Grundskola