Länkar & dokument

Nyttiga länkar

Fritidsanmälan närvaro jullov

Ansökan om skolskjuts

Ansök till SFG

Elevförsäkring
Våra elever är försäkrade via Sundsvalls kommun genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Exakt vad som ingår i försäkringen och skadeanmälan hittar du via länken ovan

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa

Haldor skolans plattform - En effektiv och lättillgänglig lärplattform

Information om behandling av huvudlöss

Nationella prov

SFG Facebook

Skadeanmälan
Skriv ut blankett, fyll i och skicka till försäkringsbolagets adress som finns på blanketten

Dokument och blanketter

Ansökan till Fritids

Födoämnesöverkänslighet/annan specialkost

Ledighetsansökan elev

Likabehandlingsplan för SFG 19/20

NTA-certifierad skola

Uppsägning av skolplats och/eller plats i fritidshem

© CopyrightSidsjö Fristående Grundskola