Läsår & ledighet

Läsårstider

Läsåret 2019/2020
Hösttermin 2019
torsdag 22 augusti – fredag 20 december
Höstlov (Läslov): måndag 28 oktober – fredag 1 november
Jullov: 21 december – 6 januari
Studiedagar: 3 oktober, 7 januari (fritids öppet)

Vårtermin 2020
tisdag 7 januari – fredag 12 juni
Sportlov: måndag 2 mars – fredag 6 mars
Påsklov: tisdag 14 april – fredag 17 april
Lovdagar: fredag 22 maj (fritids stängt) och torsdag 30 april (fritids öppet)
Studiedagar: 8 juni (fritids öppet)

Läsåret 2020/2021
Hösttermin 2020
måndag 24 augusti – tisdag 22 december
Höstlov (Läslov): måndag 26 oktober – fredag 30 oktober
Jullov: 23 december – 6 januari

Vårtermin 2021
torsdag 7 januari – fredag 11 juni
Sportlov: måndag 8 mars – fredag 12 mars
Påsklov: tisdag 6 april – fredag 9 april
Lovdagar: fredag 14 maj (fritids stängt)

Vi återkommer med skolans studiedagar innan läsårets början.
Ledighet


Ledighet för högst 3 dagar/läsår kan beviljas av mentor. Rektor kan bevilja ytterligare 7 dagar/läsår. Ledighet beviljas inte för elever i År 3, 6 och 9 under perioden för de nationella provens genomförande.

Om särskilt stöd ges för att elev ska uppnå kunskapsmålen beviljas ledighet endast vid extraordinära tillfällen.

Använd i första hand loven för resor etc. Eleverna behöver sin garanterade undervisningstid. Undervisningstiden är framräknad utifrån vad en elev i genomsnitt anses behöva i skolan för att uppnå de nationella kunskapsmålen per läsår.

Eleverna lär sig i samverkan och detta kan inte tas igen vid egenstudier.

Ledighetsansökan


© CopyrightSidsjö Fristående Grundskola