Lediga tjänster

Välkommen till en skola som präglas av värme, engagemang och arbetsgemenskap.
Vi arbetar dagligen med våra nära relationer till eleverna och därmed deras kunskapsinhämtning.

Lediga tjänster

Vi är i behov av timvikarier för att täcka upp när vår ordinarie personal är på kurser/utbildningar eller vid kortare frånvaro. Är du intresserad kontakta oss på info@sfg.se

© Copyright SidsjöFristående Grundskola
Telefon 060-14 95 97
Paviljongvägen 31, 852 40 Sundsvall